I. NẠP TIỀN TRỰC TIẾP

+ Quý khách có thể đến nộp tiền trực tiếp tại văn phòng của A & T 79 tại một trong các địa chỉ sau:

+  46 Khúc Thừa Dụ ,  Phước  Long , Nha Trang Khánh Hoà 

+   Quán ăn Cô Bèo  , 34 Hoa Lư , Nha Trang , Khánh Hoà  

II. CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau
NAPTIEN A&T79 0886595678

Trong đó A&T79 chính là tên đăng nhập của bạn, 0886595678 chính là số điện thoại của bạn :

+ Danh sách tài khoản ngân hàng của A&T 79

19030239411034 Trần Nguyễn Tuấn Anh . Chi nhánh mã vòng , T.p Nha Trang

III. RÚT VÍ ĐIỆN TỬ

- Khách hàng tạo yêu cầu rút tiền trên hệ thống ví điện tử

- Khách hàng gửi yêu cầu rút tiền vào email [email protected] nội dung bao gồm: Tên đăng nhập, số tiền cần rút, số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh.

IV. QUẢN LÝ GIAO DỊCH

- Khách hàng vào phần Lịch sử giao dịch trong Ví điện tử để kiểm tra chi tiết mọi hoạt động giao dịch.

+ Mã GD: Là mã số giao dịch trên hệ thống của A & T 79, hiển thị kèm thời gian thực hiện giao dịch

+ Loại giao dịch: Là loại giao dịch mà quý khách đã thực hiện trên hệ thống VD: Tất toán đơn hàng, đặt cọc...

+ Giá trị GD: Là số tiền sử dụng trong phiên giao dịch

+ Số dư cuối: Là số tiền còn lại trong Ví điện tử của quý khách tại thời điểm thực hiện giao dịch

+ Nội dung: Là nội dung chi tiết của phiên giao dịch VD: Thanh toán số tiền còn thiếu cho đơn hàng:  A147-10

Mọi vấn đề liên quan tới ví điện tử vào tài khoản, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0886595678

Trân trọng !