BẢNG GIÁ

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:

Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN

1. TIỀN HÀNG

Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này A & T 79 thu hộ cho nhà cung cấp)

2. PHÍ MUA HÀNG

PHí DỊCH VỤ Vận Chuyển Kho Bằng Tường

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN Hàng TRUNG QUỐC ↔️ NHA TRANG
Dưới 10 Kg30,000
Dưới 100 Kg28,000
Dưới 500 Kg26,000
Dưới 1000 kg 24.000

 Lưu ý:- Cân nặng tối thiểu để tính phí là 0.5kg.

Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/ 6000 (đơn vị tính: cm)

Khách hàng lưu ý với dưới 5 sản phẩm thì giá mỗi sản phẩm là 30k / 1sp

5. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)

A. PHÍ KIỂM ĐẾM.

Là chi phí khách hàng trả cho A & T 79 để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, lỗi. Khi đặt hàng,  Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:

Số Lượng SP/ đơn                     Đơn giá / SP Trung bình >= 10 tệ      Đơn giá / SP Trung bình <= 10 tệ
1- 5 sản phẩm50001000
6- 20 sản phẩm4000800
21 -100 sản phẩm3.500700
Trên 100 sản phẩm2000500


B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.

Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cúng có thể tùy trọn sử dụng dịch vụ này.

       2 KG Đầu Tiên          KG Tiếp Theo
Phí Đóng Gỗ            20 Tệ           1 Tệ